Μελλοντικά ο Ναός μας....

18 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Λόγω της μετάθεσης σε άλλη ενορία του διαχειριστού της παρούσης ιστοσελίδας, πατρός Κωνσταντίνου Φρέτσιου, αναστέλλεται η λειτουργία αυτής...